Podnikání seniorů

Podnikání seniorů

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění nestanovuje omezující podmínky pro podnikání při pobírání starobního důchodu. Starobní důchodce se tak může stát OSVČ či podnikat na základě živnostenského listu.

Osvobození od daně

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v §4, písm. h) stanovuje jaká částka vyplácených důchodů je osvobozena od zdanění.

Pro rok 2011 se jedná o vyplácené důchody do častky 198 tisíc ročně, resp. 16 500,-Kč měsíčně.

Registrační povinnosti podnikajícho důchodce

Pokud se rozhodně senior podnikat, platí pro něj stejné registrační povinnosti, jako u ostatních podnikajících osob. Oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a OSSZ jsou rovněž stejné. Podrobnosti můžete najít zde.

Podnikání jako vedlejší činnost

Zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění § 9, odst. 6, písm. b) podřazuje činnost podnikajícího starobního důchodce pod vedlejší výdělečnou činnost.

Zdravotní pojištění

Podnikající starobní důchodci mají tu výhodu, že pro ně neplatí minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy u platby zdravotního pojištění.

Pojistné se platí pouze a jen z vyměřovacího základu, resp. 50% z rozdílu příjmů a výdajů z podnikání.

TIP: Nezapomeňte při podávání daňového přiznání uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.